Creative Connection er en lille konsulent gruppe, der stræber for at hjælpe virksomheder med at se nye vinkler og muligheder. Dette kan være indenfor produkt idéer, arbejdsgange, analyse af brugergrupper eller andre kreative og funktionelle retninger.

Kan din virksomhed bruge lidt ekstern kreativ tænkning til evt. at give et skub ud af finanskrisen, så kontakt os endelig...

Stine Ellermann

Idéen bag Creative Connection er at tænke funktionelt, kreativt og ud af boksen og dermed hjælpe virksomheder med at se nye muligheder og perspektiver, som ekstern repræsentant.

Vi er to grundlæggere bag Creative Connection, som begge er ved at afslutte vores kandidatuddannelser på Danmarks Tekniske Universitet. Vi læser begge til ingeniør og har læst Design og Innovation på bachelor delen, Louise er fortsat på Design og Innovations kandidaten og Stine læser på kandidatretningen Energy Savings. Yderligere kvalifikationer kan ses under CV fanen.

Funktionalitet, kreativitet samt realisme og sammenhæng er noget der ligger os nært gennem mange universitets projekter for bl.a. Københavns Kommune, Coloplast, Nokia og Roskilde Festival. Et udvalg af disse ses under fanen projekter.

Virksomheden er etableret i 2010 med den hensigt at skabe erhvervserfaring på et område hvor vi i forvejen har erfaring igennem vores uddannelse. Derudover mener vi at kunne bidrage til små og mellemstore virksomheder med nye idéer og tankeveje der kan styrke deres profil på markedet.

 

Vores projektforløb fokusere på helheden og konteksten hvori et nyt koncept skal indgå. Projektforløbet er for os en iterativ proces, bestående af løbende validering, åbning af løsningsrum samt afgrænsninger.

Identifikation: Vores researchfase er udgangspunktet for vores projekter. Det er i denne der indsamles viden om problemstillinger i forbindelse med et produkt, en særlig brugergruppe og lignende. I denne fase lægges der især vægt på de problemstillinger brugerne oplever.

Analyse: Vores analysefase er struktureret, hvor der anvendes en bred vifte af metoder til at analysere den indsamlede empiri. Her dannes scopet for projektet.

Idégenerering: Vores idégenereringsfase lægger især vægt på anvendelsen af kreative metoder, i sammenspil men strukturerede metoder. Ligeledes inddrages der brugere i denne fase i forbindelse med workshops.

Detaljering og validering: Vores endelig fase af projekter er en detaljering af et koncept, som er udvalgt fra idégeneringsfasen. Her benyttes forskellige validerings værktøjer, samt der opstilles scenarier for konceptet.

Antisocial in the Kitchen

Stine Ellemann

Stifter & partner

Stine: Min arbejdsprofil fokuserer på forholdsvis strukturerede projekter og processer. Derudover lægger jeg stor vægt på i et projekt at komme godt i dybden og rundt om alle relevante emner samtidig med at sikre fremdrift. Til sidst er det de sidste processer vigtige for mig for at sikre et godt produkt samt præsentationen af det. Derudover er mine forcer de mere kreative og miljø orienterede aspekter.

Studie
2009 - 2011 Kandidatstudie på DTU: Produkt udvikling - Design og Innovation
2010 Valgfag på RMIT i Australien, Management bevis.
2006 - 2009 Bachelorstudie på DTU: Design og Innovation
2003 - 2006 Gymnasieuddannelse på Odsherred gymnasium

Projekter
2011 Design af bedre skolemuligheder for børn i lande, beboede i flygtninge lejre
2010 Helhedsdesign i samarbejde med Coloplast
2009 Undersøgelse af metode til brugerinddragelse i Nokia
2009 Konstruktion af et benpotese
2009 Elektronisk guide
2009 Kommunikationshjælpemiddel til synshandicappede unge
2008 Workspace design projekt for OFS - Fitel
2007 Redesign projekt af Brenderup Trailer
2007 Design af intelligente vinduer
2006 Stadeprojekt for Københavns Kommune

Arbejde
2010 - 2011 Praktik plads på Nokia

Studie
2010 - 2012 Kandidatstudie på DTU: Bæredygtig Energi - Energy Savings
2006 - 2009 Bachelorstudie på DTU: Design og Innovation
2003-2006 Gymnasieuddannelse på Roskilde Katedralskole
2002-2003 Udveksling i USA

Projekter
2011 Analyse af indeklima for Rambøll
2010 Planlægning af bæredygtigt samfund
2010 Planlægning af energibesparende hjem
2009 Kommunikationshjælpemiddel til synshandicappede unge
2008 Kommunikationsprojekt omkring Steinerskolen
2008 Workspace design projekt for Post Danmark
2007 Redesign projekt af AEG-Electroloux vaskemaskine
2007 Design af intelligente vinduer
2006 Stadeprojekt for Københavns Kommune

Arbejde
2009 - Studentermedhjælp i Finansrådet - PA og Kommunikation
2008 - 2009 Studentermedhjælp hos Chr. Hansen - Kommunikation

KOMMER SNART

Send os en besked med dit navn og E-mail adresse og vi vil vende tilbage hurtigst muligt